پودر گوشت (ضایعات دام)

توضیحات

پودر گوشت (ضایعات دام)

پودر گوشت از ضایعات دام درست شده
پروتیین 60
چربی 28
تی وی ان 53
رطوبت 10
مناسب خوراک دام و طیور

درخـواسـت تـماس با شـما