پودر هسته خرما

توضیحات

پودر هسته خرما

  %90 هسته خرما
  %10 گوشت خرما
  کاملا نرم و آردی
  پروتیین 7 تا 8 %
  چربی 9 تا 10 %
  انرژی خام 3665
  باعث افزایش چشمگیر خوش خوراک شدن خوراک و بهبود کیفیت گوشت و شیر می شود.

درخـواسـت تـماس با شـما