کنجاله زیتون | کنجاله خشک زیتون

توضیحات

کنجاله زیتون | کنجاله خشک زیتون

بسیار نرم و یکدست
100% گوشت و هسته زیتون روغن گیری شده که توسط دستگاه خشک و آسیاب شده است
پروتئین 5 تا 6%
چربی 10
جایگزین کمکی ذرت
مورد مصرف مستقیم دامداریها، مرغداریها،
کارخانه های تولید خوراک

درخـواسـت تـماس با شـما