سبوس برنج
سبوس برنج محصول فرعی است که از صیقل دهی دانه برنج (Oryza Satival) ضمن تولید برنج سفید به دست می آید. این محصول همچنین عمدتاً شامل دانه های ریز و یا شکسته برنج است، محصول متغیر است که از منابع مختلف به دست می آید، متغیر بودن آن به دلیل روش های عمل آوری مختلف و پوسته موجود در آن است، میزان پوسته موجود در آن باید حداقل باشد. میزان انرژی این فرآورده کم با میزان روغن 2 % و سطح پروتئین 15 % است. سبوس برنج تولید شده به روش مکانیکی حای انرژی بیشتری بوده که به علت میزان چربی بالای آن (حدود10 % ) است. رنج استفاده از آن در خوراک دام 7- 5% است و به علت دارا بودن سیلیس زیاد اگر بیشتر از این رنج از آن استفاده شود موجب زخم شدن دهان دام می گردد و مصرف خوراک پایین و در نتیجه به دام و تولید آن ضربه می زند. دانه هاي خرمن کوب شده برنج، شلتوک برنج نام دارد. در صورتيکه شلتوک برنج در تغذيه دام استفاده گردد مي تواند به عنوان يک غذاي متراکم با ارزش در پرواربندي گاو نر و بره هاي پرواري استفاده شود. در اين صورت بعد از آسياب کردن شلتوک ارزش غذاي آن براي گاو نر معادل 84%-80% ذرت آسياب شده و براي بره هاي پرواري معادل 76%-55% ذرت آسياب شده خواهد بود. شلتوک آسياب شده مي تواند جايگزين 35% جيره مرغ هاي تخم گذار گردد. (4) بايد توجه داشت شلتوک توليدي در ايران منحصراً مصرف انساني دارد. در فرآيند به اصطلاح سفيد کردن برنج در کارخانجات برنج کوبي ابتدا با الک کردن، استفاده از آهن ربا و جرياني از باد مواد خارجي از شلتوک ها جدا مي شوند. در مرحله بعد ابتدا پوسته زير خارجي شلتوک که فل نام دارد از دانه سبوس دار جدا و برنج قهوه اي بدست مي آيد
.

جهت سفارش و یا مشاوره خرید با شماره 42930-013 تماس حاصل فرمائید


5 بازدید


دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

ادامه مطلب ...

درخـواسـت تـماس با شـما